اتیکت سینه پزشکی

  • نام محصول : اتیکت سینه پزشکی مربوط به پزشک سونوگرافی
  • ایعاد : ابعاد این مدل به صورت 2*4 می باشد.
  •  جنس : جنس این اتیکت از نوع آلومینیوم می باشد.
  • طراحی : در طراحی این اتیکت سینه پزشکی، لوگو در سمت راست قرار دارد و نام و فعالیت در سمت در قسمت چپ قرار دارد.
  • نوع اتیکت سینه : نوع این اتیکت به صورت چاپ بر روی آلومینیوم و استفاده از پلی استر می باشد .
  • اتصال : همانطور که در تصویر نیز مشخص است از اتصال مگنتی در پشت اتیکت سینه استفاده شده.