اتیکت سینه پرسنلی فروشگاه اتکا

  • نام محصول : اتیکت سینه پرسنلی فروشگاه اتکا مربوط به شعبه شهدای دوکوهه
  • ایعاد : ابعاد این مدل به صورت اختصاصی و به سفارش مشتری می باشد.
  •  جنس : جنس این اتیکت از نوع آلومینیوم می باشد.
  • طراحی : در طراحی این اتیکت سینه قروشگاهی ، لوگو در قسمت پایین قرار دارد و نام و فعالیت در قسمت راست قرار دارد.
  • نوع اتیکت سینه : نوع این اتیکت به صورت چاپ بر روی آلومینیوم و استفاده از پلی استر می باشد .
  • اتصال : همانطور که در تصویر نیز مشخص است از اتصال مگنتی در پشت اتیکت سینه پرسنلی استفاده شده.